Gedragsregels

 

Gedragsregels gewest Fryslan

De rijd(st)er dient de regelementen rondom veiligheid op te volgen die zijn opgesteld en vastgesteld door de KNSB:
http://knsb.nl/langebaan-kortebaan/ikwilschaatsenlangebaan/tips_uitrusting_veiligheid-

Daartoe behoren ook de door de KNSB omschreven specifieke bepalingen rondom veiligheid voor de desbetreffende discipline waarvoor de rijd(st)er uitkomt.

Marathon: http://knsb.nl/marathon/wedstrijdenmarathon/veiligheidsregels/

Shorttrack:  http://knsb.nl/shorttrack/ikwilschaatsenshorttrack/tips_uitrusting_veiligheid/

Inline: http://knsb.nl/inline-skaten/ik-wil-skaten/tips_uitrusting_en_veiligheid/

Langebaan: http://knsb.nl/langebaan-kortebaan/ikwilschaatsenlangebaan/tips_uitrusting_veiligheid-langebaan/

De rijd(st)er dient de regelementen van de desbetreffende accommodatie die op dat moment gebruikt wordt ten behoeve van trainingen of activiteiten en gefaciliteerd worden door de STF/ Gewest Fryslân in acht te nemen en zich als een goed huurder te gedragen.

Tenslotte verwachten de STF en het Gewest Fryslân van al zijn/haar rijd(st)er dat zij zich gedragen naar de voorbeeldfunctie die zij op dit moment invullen voor en namens het Gewest Fryslân in de schaatssport. Hierin hanteren we een aantal kernwaarden:

a. Probeer te winnen met respect voor een ieder

b. Houdt je aan de regels

c. Aanvaard beslissingen van personen die daartoe bevoegd zijn

d. Onthoud je van onbehoorlijke taal of agressief gedrag/ gebaren

e. Toon je een sportieve verliezer

f. Erken je eigen fouten en tekortkomingen

g. Respecteer het werk van officials, trainers, bestuurders en vrijwilligers

h. Pesten, vloeken, agressief gedrag en discriminatie worden niet getolereerd

i. Respecteer eigendommen van anderen

j. Toon je verantwoordelijk voor de sport, mede sporters & accommodaties

Bij overtreding van deze gedragsregels, kunnen maatregelen worden genomen zoals genoemd in Artikel 2.2 van de Opleidingsovereenkomst.

Sponsoren / Partners / Suppliers