Medische beleidslijn

Het Gewest Fryslân heeft een samenwerking met een aantal medische partners waaronder Sport Geneeskunde Friesland (onderdeel van Tjongerschans) en Fysio Gorredijk. Met deze partners werken wij samen om de rijd(st)er medische zorg en begeleiding te bieden waar er contact en overleg is met de trainer(s) van de rijd(st)er en het technisch kader van de STF. Deze medische zorg en begeleiding wordt aangeboden in het belang van de rij(st)er en voor het optimale resultaat bij ziekte en/of blessures.

De sporter conformeert zich aan deze samenwerking middels het ondertekenen van de opleidingsovereenkomst naar aanleiding van de uitnodiging om toe te treden tot de selectie (in zijn/haar discipline) van het Gewest Fryslân.

Deze medische beleidslijn is ontwikkelt om, aanvullend op de opleidingsovereenkomst, de afspraken weer te geven waar de genoemde partijen zich aan dienen te houden.

Test momenten;

Gedurende het seizoen worden er een aantal (verschillende) testen afgenomen bij de sporters.
Per discipline en/of categorie kan hiervan worden afgeweken.
Bij aanvang van het nieuwe seizoen worden alle sporters op 1 centraal moment zeer uitgebreid getest door beide medische partners. De opvolgende testen worden door de medische partners met de trainer(s) en het technisch kader van de STF gepland gedurende het seizoen.
 

Test:

Mei

Juli

September

December

Maart

Maximaal

SGF

 

 

 

SGF

Wingate

SGF

       

FMS

Fysio

Fysio

Fysio

 

 

Bloed

SGF

 

SGF

 

 

Diëtist

Fysio

 

 

 

 

De rijd(st)er zal door fysio Gorredijk getest worden op basis van een functional movement screening.
Bij deze testen kunnen geen ouder(s) aanwezig zijn.
De rijd(st)er zal doorverwezen worden naar het ziekenhuis voor een bloedonderzoek.
De rijd(st)er zal een fiets test ondergaan bij SGF – Mirjam Steunenbrink.
Aansluitend wordt er nog een gesprek met de diëtist gepland om de voeding inzichtelijk te maken.
Indien de rijd(st)er nog thuis wonend is adviseren de medische partners om de ouders mee te laten gaan naar het gesprek met de diëtist. Aansluitend kan er gekozen worden voor een vervolg traject.

De test gegevens worden uitgewerkt, gebundeld en aansluitend worden de trainers en het technisch kader van de STF hierover geïnformeerd waarna de trainers hun programmering en planning kunnen maken afgestemd op de rijd(st)er.

Kosten:

Over het algemeen worden deze testen en onderzoeken vergoed vanuit de zorgverzekeraar.
Dit is in ieder geval van toepassing bij de sporters onder de 18 jaar. Wat de sporters boven de 18 jaar vergoed krijgen zal afhangen van de zorg-verzerkering welke zij hebben afgesloten. Omdat dit zeer divers is vragen wij de sporters te informeren bij hun zorg-verzekering wat wel en niet vergoed wordt zodat de sporter vooraf weten welke kosten zijn eventueel zelf moeten betalen voor de testen.
In de meeste gevallen zullen de testen wel ten koste gaan van het eigen risico van de sporter.

De kosten van de testen van de SGF bedragen €500,- (2 testen) de rijd(st)er zal een factuur ontvangen van €350,- (waarin er een korting is verwerkt voor de sporters van het Gewest Fryslân).
De sporter kan deze factuur indienen bij de zorgverzekeraar.

Het consult van de diëtist wordt vergoed vanuit de basis verzekering.
Afhankelijk van de zorgverzekering worden de behandelingen van Fysio Gorredijk via de aanvullende verzekering in rekening gebracht/vergoed.

Verzekering:
Per zorgverzekering verschilt het wat vergoed wordt in de (top)sport medische zorg.
De medische partners adviseren dan ook om dit vooraf uit te zoeken om niet voor verrassingen te komen.
De medische partners adviseren de rijd(st)er om een zorg verzekering af te sluiten bij Zilveren Kruis. Deze verzekering komt als beste uit de test als het gaat om (top) sport verzekering met aanvullende vergoedingen.
Jaarlijks ontvangen de rij(st)ers in november een brief met daarin informatie over de beste verzekering voor het opvolgende jaar.
Het is de rijd(st)er vrij deze verzekering wel of niet af te sluiten, echter zijn de niet vergoede kosten door de zorgverzekering voor rekening van de rijd(st)er dan wel ten koste van het eigen risico.

Meerwaarde medische partners
De medische partners zijn van essentieel belang voor het Gewest Fryslân en haar rijd(st)ers.

Naast de tijdinvestering van het afnemen van de testen werken zij de test resultaten ook uit voor de rijd(st)er, trainer(s) en het technisch kader van de STF.
Daarnaast ontvangen de rijd(st)ers en (financiele) korting op de afgenomen testen door SGF.

Fysio Gorredijk heeft voor de optimale blessure preventie en behandeling een behandel kamer op Thialf ipv op de eigen locatie in Gorredijk. Indien het vanuit de discipline wenselijk is dat Fysio Gorredijk aanwezig is bij de wedstrijden dan wordt dat zoveel mogelijk ingepland.

Indien de rijd(st)er twijfels aan zijn algehele fitheid en gezondheid kan hij/zij contact opnemen met de medische partners voor vraag en advies en eventueel behandeling. Een doorverwijzing van de huisarts is hiervoor niet nodig.
De medische partners hebben nauw contact met de trainer(s) van het gewest Fryslân en het technisch kader van de STF in het belang van de rijd(st)er waardoor er bij medische vragen en constateringen bijgestuurd kan worden in het programma/schema van de rijd(st)er.

In overleg met de trainer(s) en het technisch kader van de STF kan worden afgeweken van de afspraken met medische partners, de rijd(st)er dient dit in goed overleg te doen.

Indien er naar aanleiding van deze beleidslijn, dan wel de sport – medische zorg en/of testen vragen zijn dan kunt u deze stellen aan de STF.

Sponsoren / Partners / Suppliers